Arvonlisäverottomat palvelut

Arvonlisäverottomat palvelut ovat niin kutsuttuja kotipalvelun tukipalveluja ja ne on kuvattu sosiaalihuoltolaissa. Palvelut ovat henkilökohtaista jokapäiväistä selviämistä tukevia kuten ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattajapalvelut tai polttopuiden kantaminen sisälle ja lumenluonti portailta.

Iän karttuessa toimintakyvyn rajoitteet vaikeuttavat kotona pärjäämistä. Ensimmäisenä apua etsitään kodinhoitoon. Kodin arjessa pärjäämistä heikentävät paitsi ikä, myös vammaisuus, sairaus tai toipuminen sairaudesta tai vaikkapa leikkauksesta. Uupumus voi yhtälailla kohdata omaishoitajaa tai äitiä ja isää monilapsisessa perheessä tai vakavan sairauden äärellä.

Arvonlisäverottomana kodin jokapäiväisen avun ostaminen on noin puolta halvempaa kuin myyjän hinnaston arvonlisäverollisella hinnalla ostaminen.